0031-646595125

info@feenstra-safetyconsulting.nl

Advisering over trainingen / opleidingen voor uw medewerkers

Heb je vandaag veilig gewerkt,
of heb je geluk gehad?

Veiligheidscultuur

Buiten het feit om dat de technische veiligheid binnen uw organisatie cruciaal is speelt de veiligheidscultuur binnen uw organisatie ook een erg belangrijke rol.

Iemand die veilig heeft gewerkt , heeft zich aan de veiligheidsvoorschriften gehouden, heeft de risico’s geanalyseerd en gebeurtenissen voorkomen of aangepakt die de veiligheid van zichzelf of anderen zouden kunnen schaden. Zulke medewerkers hebben waarschijnlijk ook een opleiding en/of training gevolgd die nodig is om veilig te werken en hebben bijgedragen aan een veilige werkomgeving voor zichzelf en hun collega’s.

Daarom is het investeren in een veiligheidscultuurtraining of veiligheidsgedragstraining essentieel om de veiligheid binnen uw organisatie te vergoten. Er zijn tientallen trainingen die gegeven kunnen worden en door met de werknemers te praten en te zien hoe het op de werkvloer gaat qua werkzaamheden en cultuur kunnen we heel gericht bepalen welke training geschikt is voor de medewerker(s). 

Voorkomen van een negatieve veiligheidscultuur

Een goede veiligheidscultuur is een cultuur waarin veiligheid een belangrijk onderdeel is van de dagelijkse werkzaamheden en waarin medewerkers proactief werken aan veiligheid. Dit omvat onder meer het volgen van veiligheidsprocedures, het melden van gevaren en incidenten, en het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen veiligheid en die van collega’s.

Een aantal manieren om een negatieve veiligheidscultuur te voorkomen zijn:

Leidinggevenden moeten het goede voorbeeld geven en veiligheid als een topprioriteit beschouwen.

Er moet een open communicatie zijn tussen leidinggevenden en medewerkers over veiligheid, zodat iedereen op de hoogte is van de risico’s en de maatregelen die genomen worden.

Er moet voldoende training worden gegeven aan medewerkers over veiligheid en hoe gevaren te herkennen en te voorkomen.

Medewerkers moeten betrokken zijn bij de ontwikkeling en implementatie van veiligheidsbeleid en -procedures.

Er moet een systeem zijn voor het melden en onderzoeken van incidenten, zodat er van geleerd kan worden en verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.

De veiligheidscultuur moet continu worden geëvalueerd en verbeterd.

In samenhang werken deze factoren bij aan een veiligheidscultuur waarin medewerkers zich veilig voelen en waarin veiligheid een integraal onderdeel is van de dagelijkse werkzaamheden.

© 2022 Created Frank Feenstra