0031-646595125

info@feenstra-safetyconsulting.nl

Follow Us:

Bedrijfshulpverlening

Een BHV’er is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen.

Wat doet een BHV’er?

Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) is onmisbaar binnen de organisatie. De BHV”er is vaak als eerste ter plaatse bij een brand of ongeval. Een BHV’er is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet de BHV’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er kan bijvoorbeeld mensen ook reanimeren en indien nodig verbanden aanleggen.

Daarnaast is het de taak van een BHV’er om de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. Welke risico’s er allemaal zijn binnen uw organisatie kunnen wij inventariseren middels een verdiepende RI&E speciaal gericht op de BHV. Dit alles conform NEN-8112:2017

Wat kunnen wij voor u doen?

We maken een “aanvullende” (of verdiepende) RI&E speciaal toegespitst op de BHV. Om een goed beeld te krijgen van de risico’s die binnen het bedrijf zijn
is een aanvullende RI&E noodzakelijk. Een “gewone” RI&E gaat niet diep genoeg in op de risico’s die voor de bedrijfshulpverleningsorganisatie van belang zijn. Wij brengen in kaart wat de risico’s zijn, welke scenario’s kunnen plaatsvinden binnen uw bedrijf en maken er een totaalbeeld van waarin ook de taken staan beschreven die binnen de BHV zijn weggelegd. Zo hebben BHV Coördinatoren, ploegleiders, BHV’ers en ontruimers allemaal verschillende taken.

Bij het opzetten van de bedrijfshulpverleningsorganisatie moet rekening gehouden worden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die bij het betreffende bedrijf horen. De BHV organisatie moet er voor zorgen dat de BHV’er beschikt over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed te kunnen uitvoeren. Bedrijven moeten naast het nemen van maatregelen op gebied van bedrijfshulpverlening ook contact onderhouden met de externe hulpverleningsorganisaties (bijvoorbeeld brandweer of politie) wanneer er zich een ongeval voordoet.

Als u al een (ouder) plan heeft welke niet (meer) compleet is kunnen wij deze herzien, optimaliseren en integreren binnen uw bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld zijn door uitbreiding van uw bedrijfsprocessen. Indien nodig zullen wij delen aan het plan kunnen toevoegen. Er zijn in totaal 5 delen waar een compleet BHV plan uit bestaat, deze staan hieronder beschreven.

BHV plan, bedrijfsnoodplan

Het BHV plan en bedrijfsnoodplan zijn verschillende termen die eigenlijk hetzelfde bedoelen. Er zijn diverse onderdelen welke onder verschillende categorieën (delen) vallen. .

  • Ontruimingsplan;
  • Actieschema’s;
  • Calamiteitenplan;
  • BHV-plan.

Indien u geïnteresseerd bent in het aanvragen van een Bedrijfshulpverleningsplan, kunt u contact opnemen met ons bedrijf om meer informatie te verkrijgen en de mogelijkheden te bespreken

© 2022 Created Frank Feenstra