0031-646595125

info@feenstra-safetyconsulting.nl

Follow Us:

Is een RI&E verplicht?

Ja, voor bijna alle bedrijven die werknemers in dienst hebben is een RI&E verplicht. Een RI&E is niet wettelijk verplicht voor zelfstandigen of ondernemers zonder personeel. Voor organisaties met weinig arbeidsuren geldt wel een uitzondering. Voor organisaties met personeel, maar met een gezamenlijke wekelijkse arbeidstijd onder de 40 uur volstaat het maken van een checklist gezondheidsrisico’s.

Maar voor alle overige organisaties (en dat zijn er zeer veel) geldt: een RI&E is wettelijk verplicht.

Wat is een RI&E eigenlijk?

De afkorting RI&E staat voor de Risico-inventarisatie en -evaluatie. Hierin beschrijft u alle arbeidsrisico’s in uw bedrijf of op uw terrein. Denk hierbij aan risico’s die ontstaan in magazijnen en productieomgevingen, door bijvoorbeeld rondrijdende voertuigen als heftrucks, draaiende machines, werken met gevaarlijke stoffen, explosiegevaar of werken op hoogte.

Wanneer alle risico’s in kaart zijn gebracht, schrijven wij een plan van aanpak zodat u een duidelijk overzicht heeft om de risico’s te beperken/mitigeren.

Waarom is een RI&E verplicht?​

Jaarlijks overlijden +/- 4100 mensen door ongelukken op het werk of beroepsziekten. Dit kan binnen uw organisatie uiteraard ook voorkomen! Met een RI&E brengt u de arbeidsrisico’s in kaart en kunt u ervoor zorgen dat uw medewerkers en externen gezonder en veiliger kunnen werken.

Het opstellen van de RI&E in stappen uitgelegd

Het opstellen van een RI&E kost veel tijd en papierwerk, het 5 stappenplan helpt hierbij;

Ongevallenpreventie is uiteraard een belangrijk onderdeel van het verbeteren van de veiligheid. Daarbij is het belangrijk dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de veiligheidsregels en veiligheidseisen. Het opstellen van een RI&E is dus niet alleen verplicht en van groot belang voor de gezondheid en veiligheid van uw eigen medewerkers maar heeft ook betrekking op de veiligheid van uw bezoekers.

Wij helpen u graag met het opstellen, inventariseren en helpen uitvoeren van de RI&E binnen uw organisatie

© 2022 Created Frank Feenstra