0031-646595125

info@feenstra-safetyconsulting.nl

Veiligheidskundige binnen uw organisatie

U wilt goed voor uw mensen zorgen en uw medewerkers dus een veilige werkomgeving bieden en dat bent u volgens de wet bovendien verplicht. De veiligheidskundige onderzoekt de veiligheid van de werkplek en geeft op basis hiervan advies. Middels een RI&E worden de risico’s inzichtelijk gemaakt.

Gevaren herkennen, risico’s opsporen en deze signaleren vóórdat zij kunnen leiden tot ongelukken of verzuim. De veiligheidskundige helpt uw organisatie hierbij. Zo kunnen uw werknemers gezond en veilig werken. Om u goed advies te kunnen geven, heeft de veiligheidskundige een grondige kennis van de relevante wet- en regelgeving.

Als veiligheidskundige houden we ons bezig met gezondheidsbedreigende factoren in de werkomgeving binnen uw bedrijf. We helpen u in kaart te brengen of werknemers gezondheidsrisico’s lopen door hun werkomstandigheden en we adviseren de leidinggevende en de werknemer hoe zij hun werk in een gezonde omgeving kunnen doen. Daarbij kunnen we uw werknemers voorlichting geven om ze bewust te maken van de mogelijke werkgerelateerde risico’s en de juiste (organisatorische, technische en persoonlijke) beheersmaatregelen (bijvoorbeeld over machineveiligheid, explosierisico’s, BHV).

Verzuimkosten
Vitale medewerkers zijn onmisbaar binnen een bedrijf, ze zijn de drijvende kracht achter een succesvolle organisatie. Als een medewerker wegvalt heeft dat altijd gevolgen. Bij langdurig ziekteverzuim wordt het een groot en kostbaar probleem. Een veilige werkplek aanbieden aan uw medewerker is het uitgangspunt en de doel die gehaald moet worden. Echter om u er van bewust te maken wat de kosten zijn van een medewerker die door verzuim niet kan werken hebben we hier een overzicht gemaakt.

Inzicht in de kosten van een (langdurig) zieke medewerker

Een langdurig zieke medewerker kost ruim anderhalf keer meer dan organisaties denken. Er wordt uitgegaan van gemiddeld 143 euro per dag, maar in werkelijkheid kost een zieke medewerker dagelijks 250 euro, oplopend tot maar liefst 400 euro. Daarmee schat 71% van de organisaties de verzuimkosten te laag in. (Bron: Onderzoek van Baken Adviesgroep)

Psychische klachten
Gemiddeld zijn de kosten voor het ziekteverzuim bedragen tussen de €250,- tot €400,- per dag. Deze kosten zijn afhankelijk van de functie en het salaris van je medewerker. Als iemand verzuimt door psychische klachten duurt dit gemiddeld 225 dagen, dit zijn 161 werkdagen. Een verzuimende medewerker kost gemiddeld dus al gauw (161 x €250,-) €40.250,-. (bron: Psyned)

Expertise
Door gebruik te maken van onze expertise om de risico’s in kaart te brengen zal de kans op ongevallen, en daardoor mogelijk uitval van het personeel, voorkomen kunnen worden. De investering die u doet om de risico’s in kaart te brengen draagt dus bij aan een veilige werkomgeving voor u en uw medewerkers.

© 2022 Created Frank Feenstra