0031-646595125

info@feenstra-safetyconsulting.nl

Hogere veiligheidskundige

Volg ons ook via Instagram!

Bijzondere groepen

Bijzondere groepen medewerkers verdienen extra zorg in jouw bedrijf. Denk aan zwangere vrouwen, jonge werknemers en collega's met een beperking.

Zwangere vrouwen kunnen specifieke risico's lopen, zowel voor hun eigen gezondheid als die van hun ongeboren kind. Jonge werknemers zijn extra kwetsbaar, met minder ervaring en mogelijk minder bewustzijn van gevaren op de werkvloer.

Een Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is daarom cruciaal. Zo waarborgen we een veilige en gezonde werkomgeving voor alle collega's.

Gezondheidsmanagement

Gezondheidsmanagement omvat strategieën en activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van werknemers binnen een organisatie.

Het is een integraal onderdeel van modern HR-beleid en organisatiebeheer, waarbij de nadruk ligt op het creëren van een werkomgeving die de gezondheid van medewerkers ondersteunt en bevordert.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De persoonlijke beschermingsmiddel is de laatste stap van de arbeidshygiënische strategie. Er komt zo veel meer bij kijken dan alleen persoonlijke beschermingsmiddelen aanschaffen voor uw medewerkers.

Juiste pasvorm, goed onderhoud, tijdig vervangen, beschikbaarheid voor anderen binnen het bedrijf, keuringen etc.

Psychosociale arbeidsbelasting

Heeft u al een RI&E om alle risico’s binnen uw bedrijf inzichtelijk te hebben? Zorg voor uw medewerkers, zorg voor uw bedrijf!

Arbobeleid

Een RI&E bestaat uit diverse thema's. Eén thema gaat over Arbobeleid een bevat meerdere aandachtspunten. Een goed Arbobeleid leidt tot duurzame inzetbaarheid en verhoogde productiviteit.

Algemene voorzieningen

Het implementeren van deze algemene voorzieningen draagt bij aan het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor alle werknemers, ongeacht hun functie of specifieke taken.

Contact Info

© 2022 Created Frank Feenstra